viernes, 9 de mayo de 2008

oportunitas de visualitzar en el mapa

Sota el paraigües de


Tarquinos equip multidisciplinar de Consultoria, distribuit per tot el planeta

la teva incorporació amplia la seva presencia en la societat (Families, Organitzacions (empreses i entitats) :

  • donant sortida a la oportunitat que representa "visualitzar" persones, organitzacions i fets en el mapa
  • generant prosperitat d'acord amb el Plá de sostenibilitat que presentas
Tal com hem observat a les diverses reunions que hem tingut sobre la posta en marxa de GeoLissa, es el moment mes oportú es molt viable la "sincronització" amb el conjunt de activitats que duem a terme actualment:

  1. Primer Modulo programa Orienta-T (eQüalidor) sessions de diagnostic i oportunitats .
  2. Sessions de Coaching individual i col·lectiu
  3. InNoResponsabilitat Social

No hay comentarios: